S-MATCH Balanced ATU

S-MATCH czyli Balanced Universal ATU przeznaczony do anten zasilanych linia symetryczną. Schemat skrzynki został zaczerpnięty ze strony Holenderskiego krótkofalowca PA0FRI. Tuner pracuje w zakresie KF od 160-10m, cechuje go prostota wykonania i nieskomplikowany schemat. Główne elementy tunera to wariometr, kondensator zmienny i transformator na rdzeniu T200-2. Wariometr który użyłem ma regulowaną indukcyjność od 0-30uH, zaś kondensator zmienny od około 50pF do 500pF. Transformator wykonany na rdzeniu T200-2 składa się z trzech uzwojeń, które połączone są w sposób zapewniający separacje galwaniczną pomiędzy anteną a radiem. Dodatkowo na wejściu linii symetrycznej został zainstalowany miernik pomiaru prądu, oraz dwa wskaźniki. Obudowę skrzynki wykonałem z płyt poliwęglanu.

Przedstawiam schemat skrzynki, oraz krótką relacje fotograficzna z budowy skrzynki.