ZAWODY PODKARPACKIE – Zapraszamy do udziału!

Organizator zaprasza wystkie stacje do wzięcia udziału w Zawodach Podkarpackich, które odbędą się w pierwszą niedzielę lutego. Dokładny regulamin na stronie OT-18.

Updated: 14 stycznia 2021 — 22:28